EuropaAfrykaAmeryka południowa
Ameryka PołudniowaAustraliaAzja

Łotwa ciekawostki 3

Strona w trakcie przebudowy. Za wszystkie napotkane błędy przepraszamy.
Rozpoczynamy dodawanie wszystkich nadesłanych, zaległych ciekawostek i stawiamy przed sobą kolejny cel: 20 000 ciekawostek do końca roku!

61. 29 marca 2004 roku Łotwa dołączyła do organizacji polityczno-wojskowej zwanej NATO.

Autor: Weteran

62. W kraju tym kobiety i mężczyźni mogą brać ślub w wieku 18 lat.

63. W kraju tym kobieta rodzi pierwsze dziecko mając średnio 26.4 lat.

64. Kobieta rodzi średnio 1.5 dzieci.

Autor: Nadia

65. Średni wiek osób zamieszkujących ten kraj to 42.9 lat.

66. W kraju tym jest około:
293 000 osób ( 14.86 %) w przedziale wiekowym 0-14 lat.
1 304 000 osób ( 66.16 %) w przedziale wiekowym 15-64 lat.
374 200 osób ( 18.98 %) mających ponad 65 lat.

67. W kraju tym rocznie rodzi się około 19 700 dzieci (1.0% populacji), a umiera około 28 200 osób (1.4% populacji).

Autor: Sara19

68. Na Łotwie jest 18160 km2 gruntów rolnych (29% powierzchni kraju).

69. 190 osób na 1000 posiada broń palną.

70. Najwyżej położonym miastem w kraju jest Alūksne.

71. W kraju tym kobiety mają prawo głosować od 1917 roku.

72. W kraju tym formalności związane z założeniem firmy trwają 16 dni.

73. Kraj ten wstąpił do ONZ 17 września 1991 r.

74. Tydzień pracy wynosi 40 godzin.

75. Na obszarach miejskich żyje 66% populacji kraju.

76. 29634 km2 powierzchni kraju porastają lasy (47,6%)

77. Ostatnia kara śmierci została wykonana w 1996 roku.

Autor: Statyk

mapa świata 2 Placeholder
mapa świata 2


Dodaj ciekawostkę


Popraw błąd
w budowie...
EuropaAfrykaAmeryka południowa
Ameryka PołudniowaAustraliaAzja
stat4u