Ekspertyza budowlana – najważniejsze informacje w pigułce

Ekspertyza budowlana – najważniejsze informacje w pigułce

W ogólnym znaczeniu ekspertyza to zespół czynności badawczych zlecony przez organ procesowy a prowadzony przez specjalistę (biegłego) w danej dziedzinie. Celem ekspertyzy jest otrzymanie opinii, która m.in. pełni funkcję dowodu w postępowaniu. Szerszym kręgom społecznym ekspertyzy kojarzą się przede wszystkim z kryminalistyką, medycyną, psychologią czy psychiatrią. Jednak budownictwo to dziedzina ludzkiej działalności, w której także przeprowadza się ekspertyzy, tzw. ekspertyzy budowlane. Czego one dotyczą i co zawierają? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć na łamach dzisiejszego wpisu.