NATO

NATO

Data wstąpienia krajów świata do NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego). Wielki zbiór informacji

ONZ

ONZ

Data wstąpienia krajów świata do ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych). Wielki zbiór informacji