Quizy o krajach afrykańskich – część 6

0%
Tunezja grafika2

Quiz o Tunezji

10 pytań o Tunezji. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Tunis?

2 / 10

Z jakim krajem Tunezja ma najdłuższą granice lądową?

3 / 10

Ilu Polaków mieszka w Tunezji?

4 / 10

W miejscowości Tatawin robiono zdjęcia do filmu...

5 / 10

W kraju tym kobiety i mężczyźni mogą brać ślub w wieku...

6 / 10

Jak nazywa się stolica Tunezji?

7 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

8 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

9 / 10

W którym roku Tunezja uzyskała niepodległość od Francji?

10 / 10

Ile razy Tunezja jest mniejsza od Polski?

Your score is

The average score is 63%

0%0%

Quiz o Wyspach św. Tomasza i Książęcej

10 pytań o Wyspach św. Tomasza i Książęcej. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

W kraju tym sprzedawano z podobizną Lecha Kaczyńskiego….

2 / 10

W którym roku Wyspy św. Tomasza i Książęca uzyskało niepodległość od Portugalii?

3 / 10

Walutą Wyspy Świętego Tomasza i Książęca jest…

4 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta São Tomé?

5 / 10

Na jakim kontynencie znajduje się ten kraj?

6 / 10

Ile w tym kraju jest jezior?

7 / 10

Ile razy Wyspy św. Tomasza i Książęca są mniejsze od Polski?

8 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

9 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

10 / 10

Jakiego rodzaju alkoholu pija się najwięcej (60%)?

Your score is

The average score is 50%

0%

0%
Zimbabwe grafika3

Quiz o Zimbabwe

10 pytań o Zimbabwe. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

W którym roku Zimbabwe uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii?

2 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Harare?

3 / 10

Z jakim krajem Zimbabwe ma najdłuższą granice lądową?

4 / 10

Jak nazywa się stolica Zimbabwe?

5 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

6 / 10

Ile razy Zimbabwe jest większe od Polski?

7 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

8 / 10

W kraju tym jest ruch…

9 / 10

Najbardziej zabójczą chorobą w tym kraju jest...

10 / 10

Iloma walutami bez większego problemu można płacić w Zimbabwe?

Your score is

The average score is 56%

0%

0%
Uganda grafika1

Quiz o Ugandzie

10 pytań o Ugandzie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Z jakim krajem Uganda ma najdłuższą granice lądową?

2 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

3 / 10

Idi Amin pełniący funkcje prezydenta Ugandy w latach 70-tych wyzwał na pojedynek bokserski…

4 / 10

W kraju tym ruch jest…

5 / 10

Ilu Polaków mieszka w Ugandzie?

6 / 10

Jak nazywa się stolica Ugandy?

7 / 10

W którym roku Uganda uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii?

8 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Kampala?

9 / 10

Ile razy Uganda jest mniejsza od Polski?

10 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

Your score is

The average score is 66%

0%

0%

Quiz o Wybrzeżu Kości Słoniowej

10 pytań o Wybrzeżu Kości Słoniowej. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

2 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Jamusukro?

3 / 10

Jak nazywa się stolica Wybrzeża Kości Słoniowej?

4 / 10

W kraju tym pełnoletność osiąga się mając…

5 / 10

Najbardziej zabójczą chorobą w tym kraju jest...

6 / 10

Średni wiek osób zamieszkujących ten kraj to…

7 / 10

W którym roku WKS uzyskało niepodległość od Francji?

8 / 10

Ile razy Wybrzeże Kości Słoniowej jest większe od Polski?

9 / 10

Z jakim krajem WKS ma najdłuższą granice lądową?

10 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

Your score is

The average score is 49%

0%

0%
Zambia grafika1

Quiz o Zambii

10 pytań o Zambii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile razy Zambia jest większa od Polski?

2 / 10

W którym roku Zambia uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii?

3 / 10

Pełnoletność osiąga się mając…

4 / 10

Ilu Polaków mieszka w Zambii?

5 / 10

Z jakim krajem Zambia ma najdłuższą granice lądową?

6 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

7 / 10

W kraju tym ruch jest…

8 / 10

Jak nazywa się stolica Zambii?

9 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Lusaka?

10 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

Your score is

The average score is 59%

0%