Mój Prąd – 5000 zł na fotowoltaikę

Program rządowy „Mój prąd” jest skierowany do osób fizycznych na terenie całej Polski, które chcą zamontować własną instalację fotowoltaiczną. Wnioski o dofinansowanie w I turze naboru można składać od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r., natomiast termin kwalifikacji kosztów to 23.07.2019 r. Oznacza to, że wszystkie instalacje, które zostały wykonane lub dokończone po 23 lipca kwalifikują się do dotacji. Maksymalna kwota dofinansowania to 5 tys. zł. Aby otrzymać dofinansowanie termin wymiany licznika przez zakład energetyczny musi odbyć się po rozpoczęciu naboru czyli 30.08.2019 r.
Mój Prąd

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Polski, które chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Program będzie pokrywał do 50% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł. W ramach programu można zamontować instalację o mocy od 2 do 10 kWp. Aby móc skorzystać z programu należy zawrzeć umowę kompleksową, która będzie regulowała kwestie dotyczące wprowadzania do sieci energii elektrycznej wytwarzanej w mikro instalacji.

Jak wygląda nabór wniosków i gdzie należy go złożyć?

Wniosek należy złożyć dopiero po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, jednak w terminie ich naboru (I tura trwa od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r.) Wniosek można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane według terminu zgłoszenia. Dotacje będą wypłacane do wyczerpania środków czyli 1 mld zł, oznacza to, że z dofinansowania będzie mogło skorzystać około 200 tys. gospodarstw domowych. Wnioski można składać osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, wysłać pocztą lub od 21 października 2019 r. również przez internet. Wnioski w formie papierowej muszą być opatrzone podpisem wnioskodawcy, z dopiskiem na kopercie „Program priorytetowy Mój Prąd”. Wnioski przez internet będą mogły złożyć osoby, które posiadają profil zaufany (eGO) lub e-dowód. W przypadku logowania za pomocą e-dowodu, należy również założyć konto ePUAP. 

Co należy przygotować, aby móc złożyć wniosek?

W przypadku osób chcących złożyć wniosek przez internet, należy posiać login z hasłem do profilu zaufanego oraz telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany lub e-dowód.

Każda osoba musi posiadać:

– kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Każda faktura musi zawierać adnotację „Zgłoszono do programu priorytetowego Mój Prąd”

– dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o zapłacie,

–  zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które potwierdza montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Zaświadczenie to powinno być opracowane według wzoru lub powinno zawierać wszystkie informacje ujęte we wzorze.

– oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji fotowoltaicznej (tylko w przypadku gdy osoba montująca instalację samodzielnie posiada niezbędne kwalifikacje).

– Klauzulę informacyjną dla wnioskodawców programu – w zwiazku z RODO.

Kiedy są wypłacane pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić, aby nie zwracać dotacji?

Dotacja jest wypłacana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz wyrażeniu zgody na wypłatę przez Ministerstwo Energii. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, a pierwsze wypłaty zostały dokonane 6 września 2019 r. Aby nie być zmuszonym do zwrotu dotacji należy zachować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od dnia wypłaty dotacji.

Czy dotację można łączyć z innymi formami pomocy tj. programem „czyste powietrze”, ulgą termomodernizacyjną oraz ulgą w podatku rolnym?

Dotacji nie można łączyć z programem „czyste powietrze”, z programu nie mogą skorzystać też osoby, które skorzystały z ulgi rolnej. Nie można jej łączyć również z preferencyjnymi kredytami, pożyczkami oraz dotacjami pochodzącymi z środków publicznych. Można natomiast skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie instalacji od podstawy podatku, jednak może ona objąć wydatki jedynie poza programem „Mój Prąd” (więcej informacji można uzyskać w Urzędach Skarbowych). Dodatkowo dotacja w programie „Mój Prąd” jest zwolniona z PIT, czyli kwotę, którą uzyskujemy w programie dostajemy „na rękę”, nie musimy się z niej rozliczać. 

W ciągu ilu lat zwrócą się koszty zainstalowania paneli jeśli skorzystamy z programu „Mój prąd” oraz ulgi termomodernizacyjnej?

Biorąc pod uwagę średniej wielkości instalację fotowoltaiczną czyli ok. 5-6 kW i średni koszt jej montażu czyli 28 -30 tys. zł, to zainwestowane w nią pieniądze zwrócą się po około 7 latach jeśli skorzystamy z programu oraz ulgi termomodernizacyjnej. Biorąc pod uwagę, że ceny prądu w kolejnych latach będą rosnąć, zwrotu kosztów można spodziewać się jeszcze szybciej.

Regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dowiedz się więcej o programie Mój Prąd na stronie Columbus Energy: https://columbusenergy.pl/

...

Aktualnie posiadamy

+1000 ciekawostek o zwierzętach

  • +73 ciekawostki o psach,
  • +32 ciekawostki o koniach,
  • +31 ciekawostek o pingwinach,
  • +22 ciekawostki o tygrysach
  • i wiele innych zwierzaków...

Paczki wiedzy o zwierzętach strzałka

Wszystkie kraje świata


Zwierzęta światazwierzęta


Anatomia
paczka wiedzy