Quizy o krajach europejskich

0%
albania grafika1

Quiz o Albanii

10 pytań o Albanii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

2 / 10

Ilu Polaków mieszka w Albanii?

3 / 10

Z jakim krajem Albania ma najdłuższą granice lądową?

4 / 10

Kiwanie głową oznacza…

5 / 10

Albania przegrała w piłkę ręczna 1 - 81 z…?

6 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Tirana?

7 / 10

Ile razy Albania jest mniejsza od Polski?

8 / 10

W którym roku wykonana została ostatnia kara śmierci?

9 / 10

Jedynym pomnikiem obcokrajowcy w Tiranie jest pomnik…?

10 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

Your score is

Średni wynik to 38%

0%0%
Austria grafika4

Quiz o Austrii

10 pytań o Austrii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Z jakim krajem Austria ma najdłuższą granice lądową?

2 / 10

Który aktor pochodzi z Austrii?

3 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

4 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Wiedeń?

5 / 10

Hymn tego kraju, jest jednym z czterech na świecie…?

6 / 10

W Austrii stworzono napój, w którym znajdują się elektrolity nawadniające organizm. Jaki to alkohol?

7 / 10

Ile razy Austria jest mniejsza od Polski?

8 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

9 / 10

Flaga narodowa Austrii jest jedną z najstarszych na świecie. Z którego roku pochodzi?

10 / 10

Ilu Polaków mieszka w Austrii?

Your score is

Średni wynik to 51%

0%

0%
Białoruś grafika2

Quiz o Białorusi

10 pytań o Białorusi. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Z jakim krajem Białoruś ma najdłuższą granice lądową?

2 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Mińsk?

3 / 10

Ile razy Białoruś jest mniejsza od Polski?

4 / 10

Najważniejszym posiłkiem dnia jest…?

5 / 10

Ilu Polaków mieszka na Białorusi?

6 / 10

Jaka jest skala ocen w białoruskich szkołach?

7 / 10

W którym roku Białoruś uzyskała niepodległość od ZSRR?

8 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

9 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

10 / 10

Najpopularniejszym warzywem z którego można przyrządzić ponad 2000 różnych potraw jest…?

Your score is

Średni wynik to 54%

0%

0%

Quiz o Bułgarii

10 pytań o Bułgarii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ilu Polaków mieszka w Bułgarii?

2 / 10

Armia bułgarska, jako jedyna na świecie, nigdy...

3 / 10

Ile razy Bułgaria jest mniejsza od Polski?

4 / 10

Kiwanie głową oznacza…

5 / 10

Bułgarskie miasto Perkin jest…

6 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Sofia?

7 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

8 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

9 / 10

W którym roku Bułgaria uzyskała niepodległość od Imperium Osmańskiego?

10 / 10

Z jakim krajem Bułgaria ma najdłuższą granice lądową?

Your score is

Średni wynik to 53%

0%

0%
Czarnogóra grafika1

Quiz o Czarnogórze

9 pytań o Czarnogórze. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 9

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Podgorica?

2 / 9

Ile razy Czarnogóra jest mniejsza od Polski?

3 / 9

Krajową domeną najwyższego poziomu jest…

4 / 9

Z jakim krajem Czarnogóra ma najdłuższą granice lądową?

5 / 9

Jednym z trzech narodowych zwierząt Czarnogóry jest…

6 / 9

Jaki jest narodowy alkohol?

7 / 9

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

8 / 9

Jaką wysokość ma najwyższy szczyt w Czarnogórze?

9 / 9

W którym roku Czarnogóra uzyskała niepodległość od Serbii i Czarnogóry?

Your score is

Średni wynik to 42%

0%

0%
Andora grafika3

Quiz o Andorze

9 pytań o Andorze. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 9

Jakiemu krajowi Andora wypowiedziała wojnę podczas I wojny światowej?

2 / 9

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

3 / 9

W którym roku powstało Księstwo Andora?

4 / 9

Jakie zwierzę jest w herbie Andory?

5 / 9

Ile razy Andora jest mniejsza od Polski?

6 / 9

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Andora?

7 / 9

Ile wynosi średni poziom IQ?

8 / 9

Z jakim krajem Andora ma najdłuższą granice lądową?

9 / 9

Prezydent którego kraju wraz z biskupem katalońskiego miasta Seo de Urgel rządzi Andorą?

Your score is

Średni wynik to 44%

0%

0%
Belgia grafika5

Quiz o Belgii

10 pytań o Belgii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

2 / 10

W Belgi w 1763 roku otwarto pierwsze w Europie…

3 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

4 / 10

Z jakim krajem Belgia ma najdłuższą granice lądową?

5 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Bruksela?

6 / 10

Najważniejszym symbolem Brukseli jest figurka…

7 / 10

Ile jest rodzajów piw?

8 / 10

W którym roku Belgia uzyskała niepodległość od Królestwa Zjednoczonych Niderlandów?

9 / 10

Ile razy Belgia jest mniejsza od Polski?

10 / 10

Ilu Polaków mieszka w Belgii?

Your score is

Średni wynik to 49%

0%

0%
Bośnia i Hercegowina grafika1

Quiz o Bośni i Hercegowinie

10 pytań o Bośni i Hercegowinie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Sarajewo było najbardziej oblężonym miastem po II Wojnie Światowej. Ile ton pocisków zrzucono na nie w ciągu 44 miesięcy?

2 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

3 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Sarajewo?

4 / 10

Ile razy Bośnia i Hercegowina jest mniejsza od Polski?

5 / 10

Z jakim krajem Bośnia i Hercegowina ma najdłuższą granice lądową?

6 / 10

Jest to pierwszy w Europie kraj bez...

7 / 10

W którym roku Bośnia i Hercegowina uzyskała niepodległość od Jugosławii?

8 / 10

Większą powierzchnie kraju zajmuje…?

9 / 10

Ilu Polaków mieszka w Bośni i Hercegowinie?

10 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

Your score is

Średni wynik to 44%

0%0%
Chorwacja grafika1

Quiz o Chorwacji

10 pytań o Chorwacji. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

W którym roku Chorwacja uzyskała niepodległość od Jugosławii?

2 / 10

Ilu Polaków mieszka w Chorwacji?

3 / 10

Ile razy Chorwacja jest mniejsza od Polski?

4 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

5 / 10

Na terenie klasztoru franciszkanów w mieście Dubrovnik znajduje się najstarsza apteka w Europie. W którym roku powstała?

6 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Zagrzeb?

7 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

8 / 10

Z jakim krajem Chorwacja ma najdłuższą granice lądową?

9 / 10

Z alkoholi najwięcej pija się…

10 / 10

W Chorwacji wymyślono…

Your score is

Średni wynik to 50%

0%

0%
Czechy grafika1

Quiz o Czechach

10 pytań o Czechach. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Jaką wysokość ma najwyższy szczyt w Czechach?

2 / 10

Jaki procent kraju pokrywają wzgórza i góry?

3 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

4 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Praga?

5 / 10

Z jakim krajem Czechy mają najdłuższą granice lądową?

6 / 10

W Czechach najwyższą oceną w szkole jest…

7 / 10

W którym roku Czechy wstąpiły do UE?

8 / 10

Ile razy Czechy są mniejsze od Polski?

9 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

10 / 10

Ilu Polaków mieszka w Czechach?

Your score is

Średni wynik to 46%

0%