Tłumaczenia języka francuskiego

Francja, porady kraje

język francuski

Język francuski jest jednym z przedstawicieli grupy języków romańskich. Co przy tym warte podkreślenia, mieszkańcy Francji wcale nie są jedynymi, którzy się nim posługują. Jest to także język cieszący się dużym powodzeniem na południu Belgii, na zachodzie Szwajcarii, w Luksemburgu oraz w niektórych częściach Kanady, a także oficjalny język wielu państw afrykańskich.

Jego znajomość przydaje się także w wielu organizacjach międzynarodowych, w których język francuski ma status języka urzędowego. Tak jest choćby w przypadku Interpolu, Fifa, Europejskiej Unii Nadawczej, czy też Europejskiej Agencji Kosmicznej. Po francusku można też komunikować się w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, NATO oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, a przecież wcale nie wymieniono tu wszystkich organizacji, w których język ten jest używany na co dzień. Także w naszym kraju przez długi czas język francuski cieszył się wyjątkowo dużą popularnością. Oczywiście, jego znajomością mogła się pochwalić przede wszystkim arystokracja, a począwszy od osiemnastego stulecia był to język używany przez dyplomatów. Także dziś w naszym kraju nie brakuje nie tylko osób uczących się języka francuskiego, ale również takich, które decydują się na studiowanie romanistyki. Spora grupa absolwentów tego kierunku znajduje zresztą później zatrudnienie w biurach tłumaczeń.

Tłumaczenia z francuskiego i na francuski

Jeśli zależy nam na biurze tłumaczeń, w którego ofercie znajdą się tłumaczenia francuski, nie powinniśmy obawiać się konieczności prowadzenia długich poszukiwań. Nie zmienia tego nawet to, że mamy do czynienia z językiem cieszącym się jeszcze mniejszą popularnością niż kilkanaście lat temu. Przeważnie można przy tym liczyć zarówno na tłumaczenia z francuskiego na polski, jak i na te, które pozwalają na przekłady z języka polskiego na francuski. Nie brakuje też tłumaczy przekładających z francuskiego na inne języki europejskie. Przeważnie największa grupa ofert dotyczy tłumaczeń pisemnych uważanych za standardowe. Można na nie liczyć zarówno w biurach tłumaczeń, jak i wśród osób prowadzących samodzielną działalność. Oczywiście, na poważne trudności nie powinniśmy natrafić także wtedy, gdy będziemy zainteresowani profesjonalnymi tłumaczeniami ustnymi. W największych biurach możemy też natknąć się na osoby będące specjalistami z zakresu przekładów symultanicznych. Tego rodzaju tłumaczenia są dokonywane ze słuchu i przebiegają równolegle z tekstem wypowiadanym w tak zwanym języku wyjściowym. Przekłady tego rodzaju mogą być wykonywane z wykorzystaniem urządzeń technicznych, nic jednak nie stoi na przeszkodzie temu, aby przygotowywać tak zwane tłumaczenia szeptane. Kontakt z nimi miał chyba każdy z nas. Łatwo można je zaobserwować choćby podczas spotkań polityków organizowanych na szczeblu międzynarodowych. Praca tłumacza francuskiego podczas takich spotkań nie należy do łatwych przede wszystkim ze względu na konieczność utrzymania wysokiego tempa przekładu. Ten typ tłumaczeń jest też często opisywany jako tłumaczenia konferencyjne.

alingua.pl