Quiz o europejskich rzekach

Quiz, rzeki

0%
quiz o rzekach

Quiz o europejskich rzekach

Jak dobrze znasz europejskie rzeki? Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Przez który kraj przepływa rzeka Dniepr?

2 / 10

Przez który kraj przepływa rzeka Niemen?

3 / 10

Przez który kraj przepływa rzeka Tamiza?

4 / 10

Przez który kraj przepływa rzeka Odra?

5 / 10

Przez który kraj przepływa rzeka Oka?

6 / 10

Przez który kraj przepływa rzeka Łaba?

7 / 10

Przez który kraj przepływa rzeka Cisa?

8 / 10

Przez który kraj przepływa rzeka Dunaj?

9 / 10

Przez który kraj przepływa rzeka Pad?

10 / 10

Przez który kraj przepływa rzeka Ren?

Your score is

The average score is 70%

0%