Algieria edukacja

Algieria, edukacja

Algieria edukacja

Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Algierii (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).

Algieria edukacja


1. Obowiązek szkolny

Edukacja jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Obejmuje ona zarówno szkołę podstawową, jak i gimnazjum.

2. Struktura systemu edukacyjnego

System edukacyjny Algierii dzieli się na trzy główne poziomy: podstawowy (6 lat), gimnazjalny (3 lata) i licealny (3 lata).

3. Poziom IQ

Średni poziom IQ w Algierii wynosi 83. porównaj

Autor: EduKacJa

4. Analfabetyzm

W kraju tym jest 19,8% osób powyżej 15 roku życia, które nie potrafią czytać, ani pisać (około 7 999 200 osób). porównaj

Autor: Reebeka

5. Rok szkolny

Rok szkolny w Algierii rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu. Wakacje letnie trwają od lipca do sierpnia.

6. System oceniania

W szkołach algierskich stosuje się system ocen od 0 do 20 punktów, gdzie 20 jest najwyższą możliwą oceną.

7. Język nauczania

Głównym językiem nauczania w szkołach jest arabski, ale od 3. klasy wprowadzane są również zajęcia z języka francuskiego.

8. Egzamin końcowy

Uczniowie kończący szkołę średnią przystępują do egzaminu baccalauréat, który jest odpowiednikiem matury.

9. Specjalne programy edukacyjne

Istnieją specjalne programy wspierające edukację dziewcząt oraz dzieci z terenów wiejskich, aby zmniejszyć różnice edukacyjne między płciami i regionami.

10. Nauczanie religii

Religia (islam) jest obowiązkowym przedmiotem w szkołach publicznych i prywatnych.

11. Nauczyciele

Nauczyciele w Algierii muszą ukończyć odpowiednie studia pedagogiczne oraz praktyki zawodowe przed rozpoczęciem pracy.

Autor: Pasjonat

Dodaj ciekawostkę

Podana nazwa autora dodana zostanie na stronie pod ciekawostką/ciekawostkami.
Zanim ciekawostka trafi na stronę poznajnieznane.pl poddana zostaje wstępnej weryfikacji. Podanie prawdziwego maila pozwoli nam skontaktować się z Wami w razie jakichś uwag, pytań.
Zależy nam na unikalnej treści, dlatego prosimy dodawać ciekawostki napisane własnymi słowami.

...

Australia edukacja

Australia edukacja

Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Australii (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).

Argentyna edukacja

Argentyna edukacja

Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Argentynie (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).

Angola edukacja

Angola edukacja

Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Angoli (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).

Arabia Saudyjska edukacja

Arabia Saudyjska edukacja

Zbiór informacji i ciekawostek o edukacji w Arabii Saudyjskiej (średni poziom IQ, czas trwania obowiązkowej nauki, analfabetyzm itd.).

Nasi eksperci z Algierii

ekspert Nazwa eksperta


W .... od ....
www:

Kilka słów o sobie...
ekspert Nazwa eksperta


W .... od ....
www:

Kilka słów o sobie...
ekspert Nazwa eksperta


W .... od ....
www:

Kilka słów o sobie...
Jak zostać ekspertem?

Podana nazwa eksperta umieszczona zostanie na stronie

Sprawdź swoją wiedzę:

Algeria quiz

Najnowsze artykuły o Algierii: