Quizy o krajach afrykańskich – część 5

0%

Quiz o Seszelach

10 pytań o Seszelach. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Jak nazywa się stolica Seszeli?

2 / 10

Średnia długość życia w tym kraju to…

3 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Victoria?

4 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

5 / 10

Seszele jest to…

6 / 10

Na terytorium Seszeli jest 115 wysp. Ile z nich jest zamieszkałych?

7 / 10

Narodowe zwierzę to...

8 / 10

Ile razy Seszele są mniejsze od Polski?

9 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

10 / 10

W którym roku Seszele uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii?

Your score is

The average score is 55%

0%0%

Quiz o Suazi

10 pytań o Suazi. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Królowa-matka nosi tytuł Ndlovukati co oznacza…

2 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Mbabane?

3 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

4 / 10

Sobhuza II to najdłużej panującym władcą w historii. Ile lat rządził?

5 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

6 / 10

Jak nazywa się stolica Suazi?

7 / 10

W którym roku Suazi uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii?

8 / 10

W kraju tym ruch jest…

9 / 10

Z jakim krajem Suazi ma najdłuższą granice lądową?

10 / 10

Ile razy Suazi jest mniejsze od Polski?

Your score is

The average score is 68%

0%

0%

Quiz o Sudanie Południowym

10 pytań o Sudanie Południowym. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Większość mieszkańców tego kraju to analfabeci. W referendum dotyczącym niepodległości głosowali...

2 / 10

Ile % kobiet nie potrafi pisać?

3 / 10

Jak nazywa się stolica Sudanu Południowego?

4 / 10

Ile razy Sudan Południowy jest większy od Polski?

5 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

6 / 10

W 2018 roku poziom inflacji w tym kraju wynosił…

7 / 10

Z jakim krajem Sudan Południowy ma najdłuższą granice lądową?

8 / 10

W którym roku Sudan Południowy uzyskał niepodległość od Sudanu?

9 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Dżuba?

10 / 10

Średni wiek osób zamieszkujących ten kraj to…

Your score is

The average score is 63%

0%

0%

Quiz o Tanzanii

10 pytań o Tanzanii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Narodowe zwierzę to...

2 / 10

Ilu Polaków mieszka w Tanzanii?

3 / 10

Z jakim krajem Tanzania ma najdłuższą granice lądową?

4 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

5 / 10

Jak nazywa się stolica Tanzanii?

6 / 10

W Tanzanii nie można mieć dłuższych włosów niż...

7 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

8 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Dodoma ?

9 / 10

W którym roku Tanzania uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii?

10 / 10

Ile razy Tanzania jest większa od Polski?

Your score is

The average score is 73%

0%

0%

Quiz o Sierra Leone

10 pytań o Seszelach. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Mając ile lat można wziąć ślub?

2 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

3 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Freetown?

4 / 10

Ile razy Sierra Leone jest mniejsza od Polski?

5 / 10

W którym roku Sierra Leone uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii?

6 / 10

Z jakim krajem Sierra Leone ma najdłuższą granice lądową?

7 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

8 / 10

Główną religią jest…

9 / 10

Jak nazywa się stolica Sierra Leone?

10 / 10

Ile na Sierra Leone żyje obecnie plemion (90% całej populacji)?

Your score is

The average score is 50%

0%

0%

Quiz o Somalii

10 pytań o Somalii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile w Somalii kobieta średnio rodzi dzieci?

2 / 10

Z jakim krajem Somalia ma najdłuższą granice lądową?

3 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

4 / 10

W którym roku Somalia uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii i Włoch?

5 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Mogadiszu?

6 / 10

Najbardziej zabójczą chorobą w tym kraju jest...

7 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

8 / 10

Ile razy Somalia jest większa od Polski?

9 / 10

Jak nazywa się stolica Somalii?

10 / 10

Narodowym zwierzęciem jest…?

Your score is

The average score is 59%

0%

0%

Quiz o Sudanie

10 pytań o Sudanie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

2 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Chartum?

3 / 10

Najbardziej zabójczą chorobą w tym kraju jest...

4 / 10

Ile razy Sudan jest większy od Polski?

5 / 10

Jak nazywa się stolica Sudanu?

6 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

7 / 10

W którym roku Sudan uzyskał niepodległość od Egiptu i Wielkiej Brytanii?

8 / 10

Średni wiek osób zamieszkujących ten kraj to…

9 / 10

Ilu Polaków mieszka w Sudanie?

10 / 10

Z jakim krajem Sudan ma najdłuższą granice lądową?

Your score is

The average score is 55%

0%0%

Quiz o Togo

10 pytań o Togo. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

2 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Lomé?

3 / 10

Najbardziej zabójczą chorobą w tym kraju jest...

4 / 10

W którym roku Togo uzyskało niepodległość od Francji?

5 / 10

Jakiego rodzaju alkoholu pija się najwięcej?

6 / 10

Podstawą gospodarki jest...

7 / 10

Jak nazywa się stolica Togo?

8 / 10

Ile razy Togo jest mniejsze od Polski?

9 / 10

Z jakim krajem Togo ma najdłuższą granice lądową?

10 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

Your score is

The average score is 60%

0%