Quizy o krajach Ameryki Południowej – część 1

0%
Argentyna grafika

Quiz o Argentynie

10 pytań o Argentynie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ilu Polaków mieszka w Argentynie?

2 / 10

Z jakim krajem Argentyna ma najdłuższą granice lądową?

3 / 10

Ile razy Argentyna jest większa od Polski?

4 / 10

Od jakiego metalu szlachetnego wzięła się nazwa tego kraju?

5 / 10

Jakiego rodzaju mięsa najwięcej jada się w Argentynie (średnio 65 kg na osobę - najwięcej na świecie).

6 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Buenos Aires?

7 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

8 / 10

W którym roku Argentyna uzyskała niepodległość od Hiszpanii?

9 / 10

Z ilu pasów ruchu składa się najszersza na świecie aleja znajdująca się w Buenos Aires?

10 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

Your score is

Średni wynik to 50%

0%0%

Quiz o Brazylii

10 pytań o Brazylii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile razy Brazylia jest większa od Polski?

2 / 10

Z jakim krajem Brazylia ma najdłuższą granice lądową?

3 / 10

Ilu Polaków mieszka w Brazylii?

4 / 10

W Sao Paulo 9 maja 2008 roku utworzył się najdłuższy korek na świecie. Jaką miał długość?

5 / 10

Ile gwiazd jest na fladze Brazylii?

6 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

7 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Brasília?

8 / 10

Jak nazywała się pierwotnie Brazylia?

9 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

10 / 10

W którym roku Brazylia uzyskała niepodległość od Portugalii?

Your score is

Średni wynik to 45%

0%

0%
Gujana grafika1

Quiz o Gujanie

10 pytań o Gujanie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

2 / 10

Ilu Polaków mieszka w Gujanie?

3 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Georgetown?

4 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

5 / 10

Jakiego rodzaju alkoholu pija się najwięcej?

6 / 10

Z jakim krajem Gujana ma najdłuższą granice lądową?

7 / 10

Jak nazywa się stolica Gujany?

8 / 10

W którym roku Gujana uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii?

9 / 10

Około połowa obywateli to potomkowie...

10 / 10

Ile razy Gujana jest mniejsza od Polski?

Your score is

Średni wynik to 54%

0%

0%
Kolumbia grafika2

Quiz o Kolumbii

9 pytań o Kolumbii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 9

Narodowe zwierzę to...

2 / 9

Ile razy Kolumbia jest większa od Polski?

3 / 9

Jak nazywa się stolica Kolumbii?

4 / 9

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Bogota?

5 / 9

Ile wynosi średni poziom IQ?

6 / 9

W Dolinie Cocory znajdują się najwyższe na świecie palmy woskowe. Ich wysokość dochodzi do...

7 / 9

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

8 / 9

Z jakim krajem Kolumbia ma najdłuższą granice lądową?

9 / 9

W którym roku Kolumbia uzyskała niepodległość od Hiszpanii?

Your score is

Średni wynik to 61%

0%

0%
Boliwia grafika1

Quiz o Boliwii

10 pytań o Boliwii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile razy Boliwia jest większa od Polski?

2 / 10

Ilu Polaków mieszka w Boliwii?

3 / 10

Na budynku boliwijskiego parlamentu znajduje się zegar w którym wskazówki kręcą się…

4 / 10

Z jakim krajem Boliwia ma najdłuższą granice lądową?

5 / 10

W herbie tego kraju jest…?

6 / 10

Ile jest oficjalnych języków używanych w Boliwii?

7 / 10

W którym roku Boliwia uzyskała niepodległość od Hiszpanii?

8 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta La Paz?

9 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

10 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

Your score is

Średni wynik to 58%

0%

0%
Chile grafika2

Quiz o Chile

10 pytań o Chile. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

2 / 10

Ilu Polaków mieszka w Chile?

3 / 10

Ile razy tereny lądowe Chile są dłuższe niż szersze?

4 / 10

Z jakim krajem Chile ma najdłuższą granice lądową?

5 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Santiago?

6 / 10

Chile przystąpiło do II wojny światowej dopiero...

7 / 10

Ile razy Chile jest większe od Polski?

8 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

9 / 10

Kury z gatunku Araucana znoszą jajka…

10 / 10

W którym roku Chile uzyskało niepodległość od Hiszpanii?

Your score is

Średni wynik to 57%

0%

0%
Ekwador grafika1

Quiz o Ekwadorze

10 pytań o Ekwadorze. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Jaką wysokość ma najwyższy szczyt w Ekwadorze?

2 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

3 / 10

Wielkim przysmakiem w Ekwadorze są…

4 / 10

Ekwador w języku hiszpańskim oznacza...

5 / 10

Ile razy Ekwador jest mniejszy od Polski?

6 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Quito?

7 / 10

Z jakim krajem Ekwador ma najdłuższą granice lądową?

8 / 10

Ilu Polaków mieszka w Ekwadorze?

9 / 10

W którym roku Ekwador uzyskał niepodległość od Hiszpanii?

10 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

Your score is

Średni wynik to 57%

0%0%
Paragwaj grafika1

Quiz o Paragwaju

10 pytań o Paragwaju. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Asunción?

2 / 10

Z jakim krajem Paragwaj ma najdłuższą granice lądową?

3 / 10

Ile razy Paragwaj jest większy od Polski?

4 / 10

W którym roku Paragwaj uzyskał niepodległość od Hiszpanii?

5 / 10

Ilu Polaków mieszka w Paragwaju?

6 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

7 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

8 / 10

W kraju tym kobiety i mężczyźni mogą brać ślub w wieku...

9 / 10

Pojedynki na pięści na ulicach są legalne. Odbywać się mogą jedynie "jeden na jednego", bez obecności lekarza, ale oboje uczestników musi mieć…

10 / 10

Jak nazywa się stolica Paragwaju?

Your score is

Średni wynik to 57%

0%