Quiz o krajach większych od Polski

Polska, Quiz

0%
quiz kraje świata

Quiz o krajach większych od Polski

Potrafisz wskazać, który z wymienionych krajów jest większy od Polski? Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Który kraj ma powierzchnię większą od Polski?

2 / 10

Który kraj ma powierzchnię większą od Polski?

3 / 10

Który kraj ma powierzchnię większą od Polski?

4 / 10

Który kraj ma powierzchnię większą od Polski?

5 / 10

Który kraj ma powierzchnię większą od Polski?

6 / 10

Który kraj ma powierzchnię większą od Polski?

7 / 10

Który kraj ma powierzchnię większą od Polski?

8 / 10

Który kraj ma powierzchnię większą od Polski?

9 / 10

Który kraj ma powierzchnię większą od Polski?

10 / 10

Który kraj ma powierzchnię większą od Polski?

Your score is

Średni wynik to 63%

0%