Quizy o krajach afrykańskich – część 2

0%
Erytrea grafika1

Quiz o Erytrei

10 pytań o Erytrei. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

W którym roku Erytrea uzyskała niepodległość od Etiopii?

2 / 10

Z jakim krajem Erytrea ma najdłuższą granice lądową?

3 / 10

Najwyższy szczyt ma…

4 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Asmara?

5 / 10

Ile razy Erytrea jest mniejsza od Polski?

6 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

7 / 10

Średni wiek osób zamieszkujących ten kraj to…

8 / 10

W kraju tym odnotowano kiedykolwiek ujemną temperaturę?

9 / 10

Ilu Polaków mieszka w Erytrei?

10 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

Your score is

Średni wynik to 44%

0%0%
Gabon grafika1

Quiz o Gabonie

10 pytań o Gabonie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

2 / 10

Z jakim krajem Gabon ma najdłuższą granice lądową?

3 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

4 / 10

W Gabonie pełnoletność osiąga się w wieku…

5 / 10

Narodowym zwierzęciem jest…?

6 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Libreville?

7 / 10

Średni wiek osób zamieszkujących ten kraj to…

8 / 10

W którym roku Gabon uzyskał niepodległość od Francji?

9 / 10

Ile razy Gabon jest mniejszy od Polski?

10 / 10

Jak nazywa się stolica Gabonu?

Your score is

Średni wynik to 47%

0%

0%
Ghana grafika3

Quiz o Ghanie

10 pytań o Ghanie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Do 3 sierpnia 1974 roku w kraju tym…

2 / 10

Ile razy Ghana jest mniejsza od Polski?

3 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

4 / 10

Tylko 5% obywateli Ghany...

5 / 10

Ilu Polaków mieszka w Ghanie?

6 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

7 / 10

W którym roku Ghana uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii?

8 / 10

Jak nazywa się stolica Ghany?

9 / 10

Z jakim krajem Ghana ma najdłuższą granice lądową?

10 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Akra?

Your score is

Średni wynik to 53%

0%

0%
Gwinea Bissau grafika1

Quiz o Gwinei Bissau

10 pytań o Gwinei Bissau. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Do 31 maja 1928 roku w kraju tym…

2 / 10

Jak nazywa się stolica Gwinei Bissau?

3 / 10

Jakiego rodzaju alkoholu pija się najwięcej?

4 / 10

Ile razy Gwinea Bissau jest mniejsze od Polski?

5 / 10

Jaki % mieszkańców Gwinei Bissau mówi w języku urzędowym (portugalskim)?

6 / 10

W którym roku Gwinea Bissau uzyskała niepodległość od Portugalii?

7 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Bissau?

8 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

9 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

10 / 10

Z jakim krajem Gwinea Bissau ma najdłuższą granice lądową?

Your score is

Średni wynik to 57%

0%

0%
Kamerun grafika2

Quiz o Kamerunie

10 pytań o Kamerunie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ilu Polaków mieszka w Kamerunie?

2 / 10

Jakiego rodzaju alkoholu pija się najwięcej (64%)?

3 / 10

Ile razy Kamerun jest większy od Polski?

4 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

5 / 10

Z jakim krajem Kamerun ma najdłuższą granice lądową?

6 / 10

W Kamerunie pełnoletność osiąga się w wieku…

7 / 10

Jak nazywa się stolica Kamerunu?

8 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Jaunde?

9 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

10 / 10

W którym roku Kamerun uzyskał niepodległość od Francji i Wielkiej Brytanii?

Your score is

Średni wynik to 63%

0%

0%
Etiopia grafika3

Quiz o Etiopii

10 pytań o Etiopii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Najwyższy szczyt ma…

2 / 10

Kraj ten nazywany jest wyspą czarnego...

3 / 10

Ile razy Etiopia jest większa od Polski?

4 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

5 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

6 / 10

W którym roku Etiopia uzyskała niepodległość od Królestwa Włoch?

7 / 10

Z jakim krajem Etiopia ma najdłuższą granice lądową?

8 / 10

Ilu Polaków mieszka w Etiopii?

9 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Addis Abeba?

10 / 10

Ile jest państwowych kanałów w telewizji etiopskiej?

Your score is

Średni wynik to 63%

0%

0%
Gambia grafika1

Quiz o Gambii

10 pytań o Gambii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

W którym roku Gambia uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii?

2 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

3 / 10

W kraju tym jest tylko jedno…

4 / 10

Jak nazywa się stolica Gambii?

5 / 10

Najwyższy szczyt w kraju ma…

6 / 10

Ile razy Gambia jest mniejsza od Polski?

7 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

8 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Bandżul?

9 / 10

Najbardziej zabójczą chorobą w tym kraju jest…

10 / 10

Z jakim krajem Gambia ma najdłuższą granice lądową?

Your score is

Średni wynik to 63%

0%

0%
Gwinea grafika1

Quiz o Gwinei

10 pytań o Gwinei. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Jaka jest średnia długość życia w tym kraju?

2 / 10

Jakiego rodzaju alkoholu pija się najwięcej?

3 / 10

W którym roku Gwinea uzyskała niepodległość od Francji?

4 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

5 / 10

Z jakim krajem Gwinea ma najdłuższą granice lądową?

6 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

7 / 10

Ile % osób powyżej 15 roku życia, które nie potrafią czytać, ani pisać?

8 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Konakry?

9 / 10

Ile razy Gwinea jest mniejsza od Polski?

10 / 10

Jak nazywa się stolica Gwinei?

Your score is

Średni wynik to 48%

0%0%
Gwinea Równikowa grafika1

Quiz o Gwinei Równikowej

10 pytań o Gwinei Równikowej. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Malabo?

2 / 10

Jak nazywa się stolica Gwinei Równikowej?

3 / 10

Ile razy Gwinea Równikowa jest mniejsza od Polski?

4 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

5 / 10

Z jakim krajem Gwinea Równikowa ma najdłuższą granice lądową?

6 / 10

Tylko 4% ludności ma więcej niż...

7 / 10

Gwinea Równikowa jest.... 

8 / 10

W którym roku Gwinea Równikowa uzyskała niepodległość od Hiszpanii?

9 / 10

Jakiego rodzaju alkoholu pija się najwięcej (72%)?

10 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

Your score is

Średni wynik to 50%

0%

0%
Kenia grafika3

Quiz o Kenii

10 pytań o Kenii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

W którym roku Kenia uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii?

2 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Nairobi?

3 / 10

Ilu Polaków mieszka w Kenii?

4 / 10

We wrześniu 2008 roku w środkowej części Kenii spadł...

5 / 10

Jak nazywa się stolica Kenii?

6 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

7 / 10

Z jakim krajem Kenia ma najdłuższą granice lądową?

8 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

9 / 10

Koobi Fora jest miejscem…

10 / 10

Ile razy Kenia jest większa od Polski?

Your score is

Średni wynik to 49%

0%