Quizy o krajach azjatyckich – część 5

0%

Quiz o Syrii

10 pytań o Syrii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile razy Syria jest mniejsza od Polski?

2 / 10

W którym roku Syria uzyskała niepodległość od Francji?

3 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

4 / 10

Jak nazywa się stolica Syrii?

5 / 10

Narodowym alkoholem jest...

6 / 10

Syryjskie miasto Damaszek jest najstarszym ciągle zamieszkałym miastem na świecie. Pierwsi osadnicy pojawili się w nim…

7 / 10

Ilu Polaków mieszka w Syrii?

8 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

9 / 10

Z jakim krajem Syria ma najdłuższą granice lądową?

10 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Damaszek?

Your score is

The average score is 66%

0%0%

Quiz o Timorze Wschodnim

10 pytań o Timorze Wschodnim. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Średni wiek osób zamieszkujących ten kraj to…

2 / 10

Ilu obywateli Timoru Wschodniego otrzymało Nagrodę Nobla?

3 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Dili?

4 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

5 / 10

Jak nazywa się stolica Timoru Wschodniego?

6 / 10

W którym roku Timor Wschodni uzyskał niepodległość od Indonezji?

7 / 10

Narodowe zwierzę to...

8 / 10

Ile razy Timor Wschodni jest mniejszy od Polski?

9 / 10

W kraju tym jest ruch…

10 / 10

Ile % populacji żyje za mniej niż 12 zł dziennie?

Your score is

The average score is 46%

0%

0%

Quiz o Uzbekistanie

10 pytań o Uzbekistanie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Główną religią jest…

2 / 10

Ile lat trwa kadencja prezydenta?

3 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Taszkent?

4 / 10

W kraju tym kobiety mogą brać ślub w wieku 17 lat, a mężczyźni…

5 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

6 / 10

W którym roku Uzbekistan uzyskał niepodległość od ZSRR?

7 / 10

Jak nazywa się stolica Uzbekistanu?

8 / 10

Z jakim krajem Uzbekistan ma najdłuższą granice lądową?

9 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

10 / 10

Ile razy Uzbekistan jest większy od Polski?

Your score is

The average score is 70%

0%

0%

Quiz o Wietnamie

10 pytań o Wietnamie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile razy Wietnam jest większy od Polski?

2 / 10

Jakiego rodzaju alkoholu pija się najwięcej (97%)?

3 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Hanoi?

4 / 10

Narodowym drzewem jest…

5 / 10

Ilu Polaków mieszka w Wietnamie?

6 / 10

W którym roku Wietnam uzyskał niepodległość od Francji?

7 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

8 / 10

Jak nazywa się stolica Wietnamu?

9 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

10 / 10

Z jakim krajem Wietnam ma najdłuższą granice lądową?

Your score is

The average score is 73%

0%

0%

Quiz o Tadżykistanie

10 pytań o Tadżykistanie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ilu Polaków mieszka w Tadżykistanie?

2 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Duszanbe?

3 / 10

Ile razy Tadżykistan jest mniejszy od Polski?

4 / 10

Z jakim krajem Tadżykistan ma najdłuższą granice lądową?

5 / 10

Jakiego rodzaju alkoholu pija się najwięcej?

6 / 10

Najbardziej zabójczą chorobą w tym kraju jest...

7 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

8 / 10

W którym roku Tadżykistan uzyskał niepodległość od ZSRR?

9 / 10

Jak nazywa się stolica Tadżykistanu?

10 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

Your score is

The average score is 57%

0%

0%

Quiz o Tajlandii

10 pytań o Tajlandii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Policja drogowa w Bangkoku nosi...

2 / 10

Z Tajlandii pochodzą…

3 / 10

Z jakim krajem Tajlandia ma najdłuższą granice lądową?

4 / 10

Świątynia Wat Pa Maha Chedi Kaew znajdująca się w mieście Khun han zbudowana została z 1,5 miliona…

5 / 10

Ilu Polaków mieszka w Tajlandii?

6 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

7 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Bangkok?

8 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

9 / 10

Jak nazywa się stolica Tajlandii?

10 / 10

Ile razy Tajlandia jest większa od Polski?

Your score is

The average score is 64%

0%

0%

Quiz o Turkmenistanie

10 pytań o Turkmenistanie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile razy Turkmenistan jest większy od Polski?

2 / 10

W Turkmenistanie znajduje się płonący krater gazowy nazywany…

3 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Aszchabad?

4 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

5 / 10

Ilu Polaków mieszka w Turkmenistanie?

6 / 10

W którym roku Turkmenistan uzyskał niepodległość od ZSRR?

7 / 10

Z jakim krajem Turkmenistan ma najdłuższą granice lądową?

8 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

9 / 10

Jaki % terenów Turkmenistanu zajmuje pustynia?

10 / 10

Jak nazywa się stolica Turkmenistanu?

Your score is

The average score is 61%

0%0%

Quiz o Zjednoczonych Emiratach Arabskich

10 pytań o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Sprawdź swoją wiedzę!

Zjednoczonych Emiratach Arabskich

1 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

2 / 10

Ile kilometrów ma najdłuższa rzeka?

3 / 10

Z jakim krajem ZEA ma najdłuższą granice lądową?

4 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Abu Zabi?

5 / 10

Jak nazywa się stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

6 / 10

W którym roku Zjednoczone Emiraty Arabskie uzyskały niepodległość?

7 / 10

W Dubaju znajduje się najwyższy na świecie budynek - Burdż Chalifa. Jaką ma wysokość?

8 / 10

Na ulicach Dubaju można zobaczyć pojazdy wyprodukowane przez polską firmę. Są to…

9 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

10 / 10

Ile razy Zjednoczone Emiraty Arabskie są mniejsze od Polski?

Your score is

The average score is 62%

0%