Quizy o krajach europejskich – część 3

0%

Quiz o Litwie

10 pytań o Litwie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Litwini, jako pierwsi na świecie wymyślił sposób otrzymania…

2 / 10

Z jakim krajem Litwa ma najdłuższą granice lądową?

3 / 10

Najpopularniejszym sportem jest...

4 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

5 / 10

Litwa była ostatnim krajem w Europie, który…

6 / 10

W którym roku Litwa uzyskała niepodległość od ZSRR?

7 / 10

Litwa nazywana jest krajem...

8 / 10

Ile razy Litwa jest mniejsza od Polski?

9 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

10 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Wilno?

Your score is

The average score is 54%

0%0%

Quiz o Macedonii

10 pytań o Macedonii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

2 / 10

Ilu Polaków mieszka w Macedonii?

3 / 10

Narodowe zwierzę to...

4 / 10

Z jakim krajem Macedonia ma najdłuższą granice lądową?

5 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Skopje?

6 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

7 / 10

W którym roku Macedonia uzyskała niepodległość od Jugosławii?

8 / 10

Każde pieczywo jest…

9 / 10

Ile razy Macedonia jest mniejsza od Polski?

10 / 10

Jak nazywa się stolica Macedonii?

Your score is

The average score is 54%

0%

0%

Quiz o Mołdawii

10 pytań o Mołdawii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile razy Mołdawia jest mniejsza od Polski?

2 / 10

Jak nazywa się stolica Mołdawii?

3 / 10

W którym roku Mołdawia uzyskała niepodległość od ZSRR?

4 / 10

Z jakim krajem Mołdawia ma najdłuższą granice lądową?

5 / 10

Ilu Polaków mieszka w Mołdawii?

6 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

7 / 10

W mołdawskich szkołach obowiązuje...

8 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Kiszyniów?

9 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

10 / 10

Jakiego rodzaju alkoholu pija się najwięcej (65%)?

Your score is

The average score is 56%

0%

0%

Quiz o Niemczech

10 pytań o Niemczech. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

W Ulm znajduje się najwyższa katedra na świecie. Ile ma metrów?

2 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Berlin?

3 / 10

Ile razy Niemcy są większe od Polski?

4 / 10

W Bawarii piwo oficjalnie uważane jest za...

5 / 10

W którym roku nastąpiło Zjednoczenie Niemiec?

6 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

7 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

8 / 10

Ilu Polaków mieszka w Niemczech?

9 / 10

Z jakim krajem Niemcy mają najdłuższą granice lądową?

10 / 10

Niemcy jako pierwsi wprowadził w 1916 roku…

Your score is

The average score is 51%

0%

0%

Quiz o Norwegii

10 pytań o Norwegii. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

2 / 10

W Norwegii najpopularniejszy ser jest…

3 / 10

Ile razy Norwegia jest większa od Polski?

4 / 10

Niepodległość po rozwiązaniu unii ze Szwecja uzyskana została w...

5 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

6 / 10

Do końca lat 80 zakazane były transmisje telewizyjne…

7 / 10

Ilu Polaków mieszka w Norwegii?

8 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Oslo?

9 / 10

Z jakim krajem Norwegia ma najdłuższą granice lądową?

10 / 10

Norwegowie w piłkę nożna mężczyzn nigdy nie przegrali z…

Your score is

The average score is 56%

0%

0%

Quiz o Luksemburgu

10 pytań o Luksemburgu. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Do 1930 roku w kraju tym obowiązywał…

2 / 10

W którym roku Luksemburg uzyskał niepodległość od Holandii?

3 / 10

Najniżej położonym miejscem w kraju jest rzeka Moselle, na wysokości…

4 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

5 / 10

Z jakim krajem Luksemburg ma najdłuższą granice lądową?

6 / 10

Ilu obywateli Luksemburgu otrzymało nagrodę Nobla?

7 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Luksemburg?

8 / 10

Ile razy Luksemburg jest mniejszy od Polski?

9 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

10 / 10

Jaki procent kraju porastają lasy?

Your score is

The average score is 53%

0%

0%

Quiz o Łotwie

10 pytań o Łotwie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Ryga?

2 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

3 / 10

Ile razy Łotwa jest mniejsza od Polski?

4 / 10

Z jakim krajem Łotwa ma najdłuższą granice lądową?

5 / 10

Na Łotwie znajduje się najszerszy wodospad w Europie. Jaką ma szerokość?

6 / 10

Narodowym drzewem jest…

7 / 10

Jakiego rodzaju alkoholu pija się najwięcej (47%)?

8 / 10

Na Łotwie w szkołach obowiązuje...

9 / 10

W którym roku Łotwa uzyskała niepodległość od ZSRR?

10 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

Your score is

The average score is 50%

0%

0%

Quiz o Malcie

10 pytań o Malcie. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile razy Malta jest mniejsza od Polski?

2 / 10

Ilu Polaków mieszka na Malcie?

3 / 10

Ile wynosi gęstość zaludnienia?

4 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

5 / 10

Na Malcie jest ruch…

6 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

7 / 10

Jak nazywa się stolica Malty?

8 / 10

Nazwa Malta pochodzi od greckiego słowa...

9 / 10

W którym roku Malta uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii?

10 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Valletta?

Your score is

The average score is 51%

0%

0%

Quiz o Monako

9 pytań o Monako. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 9

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

2 / 9

W kraju tym jest największa ilość policjantów na 1 osobę.

3 / 9

W którym roku Monako uzyskało niepodległość od Francji?

4 / 9

Co oznacza nazwa Monako?

5 / 9

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Monako?

6 / 9

Ilu Polaków mieszka w Monako?

7 / 9

Ile razy Monako jest mniejszy od Polski?

8 / 9

Tablice rejestracyjne zaczynające się od dwóch zer, należą do...

9 / 9

Jaki kraj ma bardzo podobną do Monako flagę?

Your score is

The average score is 53%

0%0%

Quiz o Polsce

10 pytań o Polsce. Sprawdź swoją wiedzę!

1 / 10

Ile województw jest w Polsce?

2 / 10

Ile cegieł użyto do budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie?

3 / 10

Z jakim krajem Polska ma najdłuższą granice lądową?

4 / 10

W którym roku Polska uzyskała niepodległość od Niemiec i Austro-Węgier?

5 / 10

Ile jest miast w Polsce (dane z 1 stycznia 2020 roku)?

6 / 10

We Wrocławiu do 1998 roku działała nielegalna produkcja banknotów 100 $. Amerykańscy eksperci po ich analizie uznali, że są....

7 / 10

Ile wynosi średni poziom IQ?

8 / 10

Ile wynosi różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą odnotowaną w tym kraju?

9 / 10

Najstarszymi górami w Europie są…

10 / 10

Stolica którego kraju znajduje się najbliżej w linii prostej od miasta Warszawa?

Your score is

The average score is 61%

0%