Jest bowiem w człowieku dziwna jakaś ciekawość i chęć badania rzeczy nieznanych

Daniel Defoe