NATO

w budowie…

Belgia-flaga Belgia 4 kwietnia 1949
Kanada-flaga Kanada 4 kwietnia 1949
Dania-flaga Dania 4 kwietnia 1949
Francja-flaga Francja 4 kwietnia 1949
Islandia-flaga Islandia 4 kwietnia 1949
Włochy-flaga Włochy 4 kwietnia 1949
Luksemburg-flaga Luksemburg 4 kwietnia 1949
Holandia-flaga Holandia 4 kwietnia 1949
Norwegia-flaga Norwegia 4 kwietnia 1949
Portugalia-flaga Portugalia 4 kwietnia 1949
Wielka Brytania-flaga Wielka Brytania 4 kwietnia 1949
Stany Zjednoczone-flaga Stany Zjednoczone 4 kwietnia 1949
Grecja-flaga Grecja 18 lutego 1952
Turcja-flaga Turcja 18 lutego 1952
Niemcy-flaga Niemcy 9 maja 1955
Hiszpania-flaga Hiszpania 30 maja 1999
Czechy-flaga Czechy 12 marca 1999
Węgry-flaga Węgry 12 marca 1999
Polska-flaga Polska 12 marca 1999
Bułgaria-flaga Bułgaria 29 marca 2004
Estonia-flaga Estonia 29 marca 2004
Łotwa-flaga Łotwa 29 marca 2004
Litwa-flaga Litwa 29 marca 2004
Rumunia-flaga Rumunia 29 marca 2004
Słowacja-flaga Słowacja 29 marca 2004
Słowenia-flaga Słowenia 29 marca 2004
Albania-flaga Albania 1 kwietnia 2009
Chorwacja-flaga Chorwacja 1 kwietnia 2009
aaaa w budowie… aaaa